Lightning XCU2030 (English)

I have connected Lightning but I’m not able to activate the auxiliary light

At first, make sure that the green LED at Lightning is on.
If not, make sure that the power is connected and that the fuse is ok.

A red LED flashes at Lightning

When a red LED flashes at Lightning there is no CAN connection.

Make sure that the CAN connection is correct. You will find that information in in our Vehicle Models list at LIGHTNING FX | hagardzon.

Also make sure that the pads are correct attached.

A yellow LED flashes at Lightning

When a yellow LED flashes at Lightning there is a problem with detecting the vehicle model.

At first, make sure Lightning supports the vehicle model. You will find the information in our Vehicle Models list at LIGHTNING FX | hagardzon.
Then check if Lightning is connected to the correct CAN cables.

 

Only a green LED is on at Lightning

When only a green LED is on at Lightning everything is ok and it is ready to use.

Is it possible to factory reset Lightning?

Yes it is. You will find the instructions in our Vehicle Model List at LIGHTNING FX | hagardzon.

Lightning XCU2030 (svenska)

Jag har anslutit Lightning, men jag kan inte aktivera helljuset

Se först till att den gröna LED på Lightning lyser.

Om inte, se till att strömmen är på och att säkringen är hel.

En röd LED blinkar på Lightning

När en röd LED blinkar på Lightning betyder det att det inte finns någon CAN-kommunikation.

Se till att CAN-anslutningen är korrekt. Du hittar informationen i vår modellista på LIGHTNING FX | hagardzon.

Se också till att padsen är korrekt anslutna.

En gul LED blinkar på Lightning

När en gul LED blinkar på Lightning är det problem att detektera fordonsmodell.

Se först till att Lightning stödjer fordonsmodellen. Du hittar informationen i vår modellista på LIGHTNING FX | hagardzon.

Kontrollera därefter om Lightning är ansluten till rätt CAN-kablar.

Endast en grön LED lyser på Lightning

När endast en grön LED lyser på Lightning är allt ok och den är redo att användas.

Går det att fabriksåterställa Lightning?

Ja, det gör det. Du hittar en instruktion för detta i vår modellista på LIGHTNING FX | hagardzon.