Lightning XCU2030 (svenska)

Jag har anslutit Lightning, men jag kan inte aktivera helljuset

Se först till att den gröna LED på Lightning lyser.

Om inte, se till att strömmen är på och att säkringen är hel.

En röd LED blinkar på Lightning

När en röd LED blinkar på Lightning betyder det att det inte finns någon CAN-kommunikation.

Se till att CAN-anslutningen är korrekt. Du hittar informationen i vår modellista på LIGHTNING FX | hagardzon.

Se också till att padsen är korrekt anslutna.

En gul LED blinkar på Lightning

När en gul LED blinkar på Lightning är det problem att detektera fordonsmodell.

Se först till att Lightning stödjer fordonsmodellen. Du hittar informationen i vår modellista på LIGHTNING FX | hagardzon.

Kontrollera därefter om Lightning är ansluten till rätt CAN-kablar.

Endast en grön LED lyser på Lightning

När endast en grön LED lyser på Lightning är allt ok och den är redo att användas.

Går det att fabriksåterställa Lightning?

Ja, det gör det. Du hittar en instruktion för detta i vår modellista på LIGHTNING FX | hagardzon.