När endast en grön LED lyser på Lightning är allt ok och den är redo att användas.

Posted in: Lightning XCU2030 (svenska)