När en gul LED blinkar på Lightning är det problem att detektera fordonsmodell.

Se först till att Lightning stödjer fordonsmodellen. Du hittar informationen i vår modellista på LIGHTNING FX | hagardzon.

Kontrollera därefter om Lightning är ansluten till rätt CAN-kablar.

Posted in: Lightning XCU2030 (svenska)