Se först till att den gröna LED på Lightning lyser.

Om inte, se till att strömmen är på och att säkringen är hel.

Posted in: Lightning XCU2030 (svenska)