När en röd LED blinkar på Lightning betyder det att det inte finns någon CAN-kommunikation.

Se till att CAN-anslutningen är korrekt. Du hittar informationen i vår modellista på LIGHTNING FX | hagardzon.

Se också till att padsen är korrekt anslutna.

Posted in: Lightning XCU2030 (svenska)