SMART, FLEXIBELT OCH ENKELT FRAKTHANTERINGSSYSTEM

PayLoad är ett smart, flexibelt och enkelt frakthanteringssystem anpassat för ett flertal olika transporter, till exempel trailer och styckegods. Det är helt online-baserat för dator och mobila enheter.

Det finns ingen bindningstid eller månadskostnad, utan ni betalar för slutförd order. Dvs står bilarna stilla eller inga ordrar läggs in kostar det inget.

Så här fungerar det:
– En order, samt eventuella jobb på vägen, registreras, till exempel att lasta eller lossa gods.
– Programmet räknar fram sträcka och tid för körningen och presenterar vad priset blir till kund och vad kostnaden blir i form av lönekostnad.
– Det är därefter enkelt att hålla koll på dessa ordrar genom olika statusindikationer samt att chauffören själv har möjlighet att markera ett jobb som klart eller om det blivit eventuell väntetid.

Kunden/beställaren har också möjlighet att följa status på ordern för att se hur transporten fortlöper.

RAPPORTER

Med PayLoad skapas enkelt fakturaunderlag samt sammanställning hur mycket varje bil/körning bidrar till lönsamheten. PayLoad innehåller även register för lastbil, släp och personal som man kan koppla till varje order.

Rapporter Beskrivning
Fakturainformation Sammanställning över hur mycket varje kund ska faktureras
Körsträckor Visar översiktligt ordnarnas körsträckor
Tider Information om varje fordons körtid
Lönsamhet Redovisning av lönsamhet per sträcka
Spännbandssaldo Sammanställning över antalet spännband som används

Smart

Räknar ut körsträcka och körtid automatiskt baserat på tungt fordon.

Flexibelt

Onlinebaserat och anpassat för både dator och mobila enheter.
Ingen bindningstid eller fast månadskostnad.

Enkelt

Snabbt att komma igång.
Smidigt att lägga till förare, fordon och körningar.